Otvoren Natječaj za prijavu projekata iz područja Informiranja o EU

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova raspisalo je Natječaj za prijavu projekta iz područja Informiranja o EU. U Europskoj godini mladih osobito je važno informiranje mladih koji imaju priliku intenzivnije koristiti prednosti članstva RH u EU i u njihovom je naročitom interesu aktivno sudjelovanje u procesima koji formiraju europsku budućnost.

Cilj natječaja je potaknuti uključivanje u raspravu o izgradnji zdravog kontinenta, borba protiv klimatskih promjena i izazova u području okoliša, gospodarstvu u interesu građana i građanki, socijalnoj pravednosti, jednakosti i međugeneracijskoj solidarnosti, digitalnoj transformaciji, o europskim pravima i vrijednostima, uključujući vladavinu prava, o izazovima migracija, unutarnjoj i vanjskoj sigurnosti, otpornosti Unije, ulozi EU-a kako u susjedstvu tako i u svijetu, demokratskim temeljima Unije te kako ojačati demokratske procese na kojima se temelji EU.

Za financiranje projekta u okviru ovoga natječaja raspoloživ je iznos od 1.000.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se putem natječaja može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 20.000,00 kuna, a najveći 50.000,00 kuna. Rok za dostavu prijava je 30. travnja 2022. godine. Prihvatljivi prijavitelji su Udruge na području RH koje udovoljavaju općim uvjetima Natječaja.

Prihvatljive projektne aktivnosti su:

  • konferencije i okrugli stolovi i slični događaji o temama koje su relevantne za EU;
  • edukativne i debatne radionice za mlade o EU;
  • kvizovi znanja – npr. EU kviz, kviz o aktualnim temama u EU;
  • predavanja o EU po školama i/ili fakultetima;
  • edukativne publikacije za djecu i mlade o EU;
  • web stranice/aplikacije za djecu i mlade o EU/društvene mreže;
  • obilježavanje Dana Europe te 9. obljetnice ulaska RH u EU.

Prijaviteljima se pruža mogućnost da aktivnosti prijavljenih projekta, ovisno i epidemiološkoj situaciji, mogu izvesti u virtualnom obliku.

Više o natječaju putem OVE poveznice.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content