Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga

Predmet Natječaja je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (u daljnjem tekstu: projekt) u javnom sektoru, primjenom digitalnih tehnologija u svrhu boljeg korištenja resursa i smanjenja emisija stakleničkih plinova, a za dobrobit građana i gospodarskih.

Projekt može imati primjenu u jednom ili više područja:

  1. Pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu
  2. Digitalna javna uprava
  3. Klimatske promjene i zelena tranzicija

Natječaj je u skladu s Nacionalnom razvojnom strategijom 2020. – 2030. („Narodne novine“ broj 13/21), te doprinosi ostvarenju strateških ciljeva definiranih u sklopu razvojnih smjerova „održivo gospodarstvo i društvo“, „zelena i digitalna tranzicija“ i „ravnomjeran regionalni razvoj“.

Natječajem se također osigurava provedba mjere TR-10 Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. – 2030. „Promicanje integriranog i inteligentnog prometa i razvoj infrastrukture za alternativna goriva na lokalnoj i područnoj razini“.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Natječaja su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S), koje:

– podnesu ponudu i dostave svu obveznu dokumentaciju

– nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave1 ,

– nemaju poslovne račune u blokadi,

– nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu,

– ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela sredstava za sufinanciranje projekata od strane Fonda pravovremeno i u potpunosti.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Natječaju iznosi 20.000.000,00 kuna (2.654.456,17 eura)2 .

Fond će po ovom Natječaju dodjeljivati sredstva pomoći, u iznosu do najviše 500.000,00 kuna (66.361,40 eura)2 po projektu, odnosno do:

– 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,

– 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,

– 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske

Opravdani troškovi su: – Troškovi nabave opreme, usluga i radova za implementaciju (uvođenje) sustava i rješenja predviđenih projektom.

Troškovi informiranja i vidljivosti projekta, te ostali troškovi za koje ponuditelj obrazloži u ponudi da su neophodni za ostvarenje ciljeva projekta.

Podnošenje ponuda na Natječaj započinje 1. prosinca 2022. godine.

Rok za dostavu ponuda na Natječaj završava 31. siječnja 2023. godine

Više o otvorenom Javnom natječaju putem OVE poveznice.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content