Poziv na iskaz interesa – prijavu zgrada javnog sektora za: Energetsku obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge uz korištenje bespovratne financijske pomoći

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je Poziv za iskaz interesa – prijavu zgrada javnog sektora za Energetsku obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge uz korištenje bespovratne financijske pomoći. 

Predmet Poziva za iskaz interesa je prijava zgrada za energetsku obnovu zgrada javnog sektora kroz model ugovaranja energetske usluge sukladno Programu energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 20230. godine.

Cilj poziva je formiranje baze prihvatljivih zgrada javnog sektora za provedbu energetske obnove kroz model ugovaranja energetske usluge za koje će APN sukladno raspoloživim sredstvima bespovratne financijske pomoći, pripremati i pokretati postupke javne nabave za pružanje energetske usluge u svrhu provedbe integralne energetske obnove zgrada.

Potrebna bespovratna financijska pomoć za provedbu energetske obnove ugovaranjem energetske usluge osiguravat će se sredstvima Europske unije (u prvom redu sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026., zatim iz Kohezijskog fonda u okviru Programa konkurentnost i kohezija 2021.-2027.) i nacionalnim sredstvima (sredstvima nacionalnog Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te drugim izvorima).

Bespovratna sredstva u okviru NPOO-a dodjeljuju se putem izravne dodjele APN-u do iskorištenja alokacije koja iznosi 250.000.000,00 HRK, a osigurana su iz Mehanizma za oporavak i otpornost te se planiraju u Državnom proračunu RH, pri čemu se zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva.

Intenzitet sufinanciranja prihvatljivih troškova (naknade za energetsku uslugu u razdoblju do završetka energetske obnove), bespovratnim sredstvima u okviru NPOO-a temeljem ugovora o energetskom učinku iznosi 100%, uz uvjet da specifični trošak sufinanciranja bespovratnim sredstvima ne može biti veći od 2.400,00 kn/m2 građevinske bruto površine Zgrade (GBP).

Prihvatljivi prijavitelji su tijela državne vlasti i državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnih ustanova i ustanova koje obavljaju društvenu djelatnost, a osnovane su od strane Republike Hrvatske, JLP(R)S, vjerskih zajednica ili drugih javnih ustanova i ustanova čiji osnivači su također Republika Hrvatska, JLP(R)S ili vjerske zajednice.

Krajnji rok za dostavu Iskaza interesa – prijave Zgrade (dostave Prijavnog obrasca s potrebnim izjavama i dokazima prihvatljivosti prijavitelja) do 24.12.2022. godine do 23:59.

Dostava Iskaza interesa – prijave Zgrade (Prijava) dozvoljena je najranije od trenutka objave Poziva.

Više informacija o Javnom pozivu za iskaz interesa možete saznati na sljedećim poveznicama:

Dijelite ovu objavu:
Skip to content