Odobren Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.

Iako je cijela Hrvatska na 64% prosječne razine razvijenosti EU, postoje značajne razlike po pojedinim

područjima u životnom standardu i riziku od siromaštva.

Ulaganja koja su predviđena ovim programom usmjerena su na specifične potrebe određenih područja te će utjecati na ravnomjerniji teritorijalni razvoj Republike Hrvatske.

Temelj Integriranog teritorijalnog programa (ITP) je Nacionalna razvojna strategija RH (NRS 2030.), koji određuje četiri smjera razvoja, od kojih se na ITP odnosi smjer za uravnoteženi regionalni razvoj koji će se postići putem industrijske tranzicije regija i gradova u okviru cilja politike (CP) 1,  osnaživanjem zelenog i čistog prometa u urbanim središtima unutar CP 2, razvoja pametnih i održivih gradova i otoka u okviru CP 5 te pravednom tranzicijom u Istarskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji putem Fonda za pravednu tranziciju.

U okviru Integriranog teritorijalnog programa na raspolaganju je 1,569 milijardi eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj te Fonda za pravednu tranziciju.

Izvor: MRRFEU

Više o Programu pogledajte OVDJE.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content