Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije smanjenja stakleničkih plinova u industrijskim postrojenjima

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije smanjenja stakleničkih plinova u industrijskim postrojenjima (JP ZO 07/2022).

Predmet Javnog poziva je financiranje izrade projektno/tehničke dokumentacije potrebne za provedbu mjera niskougljične tranzicije. Izrada predmetne dokumentacije omogućit će hrvatskim gospodarskim subjektima koji su uključeni u Europski sustav trgovanja emisijskim jedinicama (EU ETS) kao i operaterima postrojenja koji su isključeni iz sustava trgovanja, a koji provode mjere za postizanje ekvivalentnog doprinosa smanjenju emisija stakleničkih plinova, realizaciju propisanih mjera iz izrađene dokumentacije, uz mogućnost korištenja sredstava EU fondova.  

Korisnici sredstava u smislu ovog Javnog poziva su isključivo trgovačka društva – operateri postrojenja koji su uključeni u EU ETS sustav i operateri postrojenja koji su isključeni iz sustava trgovanja i koji provode mjere za postizanje ekvivalentnog doprinosa smanjenju emisija stakleničkih plinova.

Iznos raspoloživ sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu ukupno iznosi 16.000.000,00 kuna.

Najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti po jednom prijavitelju iznosi 700.000,00 kuna a intenzitet potpore može iznositi do 100% opravdanih troškova.

Projektne prijave se podnose do 31. prosinca 2022. godine ili do iskorištenja predviđenih sredstava namijenjenih ovom Javnom pozivu, ovisno koji uvjet nastupi ranije.

Više informacija o pozivu preko OVE poveznice.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content