POZIV ZA NACIONALNO SUFINANCIRANJE SAP PROJEKATA ZA LIFE 2024.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte standardnih djelovanja koji se prijavljuju na natječaj Programa LIFE u 2024. godini. 

Potencijalni prijavitelji svoje zahtjeve za nacionalno sufinanciranje mogu prijaviti  na ovom linku: https://lifeprogramhrvatska.hr/wp-content/uploads/2024/06/Javni-poziv-za-nacionalno-sufinanciranje-2024.pdf

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ove godine projekte standardnih djelovanja koji budu odabrani za financiranje na LIFE 2024 natječaju sufinancira u visini do 50 % od preostalog iznosa koji korisnik mora samostalno osigurati.

Rok za prijavu traje do:

2. rujna 2024. godine za projekte iz potprograma “Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama”;

4. rujna 2024. godine za projekte iz potprograma “Priroda i bioraznolikost”, “Kružno gospodarstvo i kvaliteta života” te “Prijelaz na čistu energiju”.

Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje mogu ostvariti sljedeće kategorije korisnika Programa LIFE (sa sjedištem i planiranim aktivnostima provedbe na području Hrvatske):

  • trgovačka društva i druge pravne osobe;
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; tijela državne uprave,
  • ostali proračunski i izvanproračunski korisnici; udruge
  • fizičke osobe koje obavljaju registriranu gospodarsku djelatnost kao trgovci pojedinci, obrtnici ili nositelji OPG-a.

Svi zahtjevi se dostavljaju elektroničkom poštom na adresu: life@mzozt.hr.

Više informacija dostupno je ovdje.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content