Najava šestog poziva za podnošenje prijava na LIFE European City Facility (EUCF)

Dana 31. listopada 2023. godine na službenoj web stranici Programa LIFE najavljena je objava Šestog poziva za podnošenje prijava na LIFE European City Facility (EUCF).

EUCF pruža financijsku potporu jedinicama lokalne samouprave u Europskoj uniji, Islandu i Ukrajini kako bi im se omogućilo da razviju investicijske koncepte za aktivnosti usmjerene na postizanje energetske održivosti i energetske učinkovitosti.

Šesti poziv za podnošenje prijava bit će otvoren od 15. siječnja do 15. ožujka 2024. godine u okviru kojeg će se moći ostvariti isplata 60.000 eura u paušalnom iznosu za 70 odabranih jedinica lokalne samouprave.

Bespovratna sredstva mogu se koristiti za izradu studija tehničke izvedivosti, pravnih analiza, tržišnih analiza i dr.

Prihvatljivi prijavitelji su gradovi/općine, njihove grupacije, kao i lokalni javni subjekti koji okupljaju općine/lokalne uprave smještene u potpunosti u Europskoj uniji. Sve države članice (EU-27), Island ili Ukrajina ispunjavaju uvjete za podnošenje zahtjeva za dobivanje EUCF potpore. Više informacija o najavljenom Pozivu dostupno je na OVOJ poveznici.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content