Javni poziv za neposredno sufinanciranje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO-2/2024)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog skupljanja komunalnog otpada.

Predmet Javnog poziva je sufinanciranje nabave komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Prihvatljivi prijavitelji za korištenje sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu su jedinice lokalne samouprave  te  trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe – obrtnici sukladno članku 68. stavku (1) točkama 1. i 2. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23) koji zadovoljavaju uvjete Javnog poziva.

Bespovratna sredstva (pomoći) jedinicama lokalne samouprave i bespovratna sredstva (subvencije) trgovačkim društvima i drugim pravnim ili fizičkim osobama – obrtnicima (u daljnjem tekstu: davatelji javne usluge) dodjeljuju se putem dva modela, ovisno o vrsti prijavitelja:

  • MODEL A – dodjela bespovratnih sredstava pomoći jedinicama lokalne samouprave.

Podnositelj prijave može ostvariti najviše do 30.000,00 EUR, ali ne više od postotnog udjela koji je određen Javnim pozivom. Prijavitelj može dostaviti samo jednu prijavu za sufinanciranje, a intenzitet potpore iznosi od 40 do 80 % ukupno prihvatljivih troškova projekta, ovisno o statusu prijavitelja:

  • MODEL B – dodjela bespovratnih sredstava subvencije davateljima javne usluge.

Podnositelj prijave može ostvariti najviše do 30.000,00 EUR, ali ne više od postotnog udjela koji je određen Javnim pozivom. Prijavitelj može dostaviti samo jednu prijavu za sufinanciranje, a intenzitet potpore iznosi od 40 do 80 % ukupno prihvatljivih troškova projekta, ovisno o statusu prijavitelja

Raspoloživa sredstva po Javnom pozivu iznose 1.000.000,00 EUR.

Rok za podnošenje prijava je do dana iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

Više informacija dostupno je ovdje.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content