Poziv na podnošenje prijedloga u okviru Europskih snaga solidarnosti za 2023. godinu

Europska komisija objavila je Poziv na podnošenje prijedloga u okviru Europskih snaga solidarnosti za 2023. godine. Europske snage solidarnosti program su Europske unije za mlade koji se žele uključiti u aktivnosti solidarnosti u raznim područjima, od pomoći osobama u nepovoljnom položaju do angažmana za zdravlje i okoliš u EU-u i šire.

Financirat će se volontiranje, projekti solidarnosti koje vode mladi, volonterski timovi u područjima visokog prioriteta za pomoć osobama koje bježe od oružanih sukoba i drugim žrtvama prirodnih i drugih katastrofa, kao i prevencija, promicanje i potpora u području zdravlja te sljedeće izdanje Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć.

U aktivnostima solidarnosti kojima se rješavaju socijalni problemi mogu sudjelovati mladi u dobi od 18 do 30 godina, a volontirati u okviru aktivnosti međunarodne humanitarne pomoći mogu mladi u dobi od 18 do 35 godina.

Mladi koji žele sudjelovati u aktivnostima Europskih snaga solidarnosti trebaju se registrirati na portalu Europskih snaga solidarnosti, na kojem mogu pretraživati organizacije koje provode projekte. Skupine mladih koje su registrirane na tom portalu mogu se prijaviti i za financiranje za projekte solidarnosti koje sami vode.

Svako javno ili privatno tijelo može se prijaviti za financiranje provođenja aktivnosti u okviru Europskih snaga solidarnosti na temelju oznake kvalitete, kojom se potvrđuje da mogu provoditi visokokvalitetne aktivnosti solidarnosti u skladu s načelima, ciljevima i zahtjevima programa.

Mogu se prijaviti za centralizirane aktivnosti uz pomoć nacionalnih agencija Europskih snaga solidarnosti koje se nalaze u svim državama članicama EU-a i trećim zemljama pridruženima programu ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA).

U pozivu na podnošenje prijedloga navode se različite vrste aktivnosti, kriteriji prihvatljivosti i rokovi za prijavu.

Više informacija na OVOJ poveznici.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content