Javni poziv za neposredno sufinanciiranje projekata koji doprinose održivosti posjetiteljske infrastukture ( JP ZO 6/2024)

Predmet ovog Javnog poziva za neposredno sufinanciranje projekata koji doprinose održivosti posjetiteljske infrastrukture je dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje projekata koji doprinose smanjenju ekološkog otiska te povećanju otpornosti na klimatske promjene u zaštićenim područjima ekološke mreže Natura 2000.

Pravo na korištenje sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu mogu ostvariti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima osnovane sukladno Zakonu o zaštiti prirode.

Fond će po ovom Pozivu dodjeljivati sredstva pomoći do 80% iznosa opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja za projekte koji se provode u svrhu zaštite, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode sukladno posebnom propisu.

Raspoloživa sredstva po ovom Pozivu iznose 1.000.000,00 EUR.

Svaki podnositelj prijave može dostaviti jednu prijavu.

Podnositelj može ostvariti sredstva Fonda po ovom Pozivu najviše 50.000,00 EUR po podnesenoj prijavi.

Rok za dostavu prijava na Javni poziv započinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda, a najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

Više informacija na sljedećoj poveznici.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content