Otvoren Natječaj za prijavu projekta zdravstvenih organizacija u suradnji s udrugama u RH za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću

Ministarstvo zdravstva objavilo je dana 21. listopada 2022. godine Natječaj za prijavu projekta zdravstvenih organizacija u suradnji s udrugama u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću – u području prevencije ovisnosti o alkoholu, kockanju i novim tehnologijama za 2022. godinu.

Opći cilj natječaja je sprječavanje i suzbijanje pojave ovisnosti o alkoholu, kockanju i novim tehnologijama među djecom i mladima te povezanog rizičnog ponašanja djece i mladih kao i unaprjeđenje provedbe projekta liječenja ovisnika o alkoholu, kockanju i novim tehnologijama.

Natječaj se raspisuje za sljedeće prioritetno područje:

– projekti koje provode zdravstvene organizacije u suradnji s udrugama koje djeluju na području navedenih ciljeva, klubovima liječenih alkoholičara i klubovima ovisnika o kockanju

Ukupno planirana vrijednost Natječaja na godišnjoj razini je 7.500.000,00 kuna. Za projekte zdravstvenih organizacija u području navedenog prioriteta najmanji iznos koji se može odobriti za pojedini projekt je 50.000,00 kuna a maksimalni 1.200.000,00 kuna.

Rok za dostavu prijava je 21. studeni 2022. godine.

Više informacija na OVOJ poveznici.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content