Poziv na dostavu izvještaja o realizaciji financiranja javnih potreba u kulturi za 2023. godinu

Ministarstvo kulture i medija u sklopu redovite dokumentacijsko-analitičke djelatnosti provodi istraživanje financiranje javnih potreba u kulturi. Donošenjem Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Članku 34. obvezne su ministarstvu nadležnom za poslove kulture dostaviti izvještaj o realizaciji financiranja javnih potreba u kulturi za prethodnu godinu u roku od 30 dana od donošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na obrascu koji utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove kulture. Sadržaj obrasca specificiran je Pravilnikom o obrascu izvješća o realizaciji financiranja javnih potreba u kulturi (NN 129/22), a obrazac dostavljamo u elektroničkom obliku u putem poveznice u nastavku ovog dopisa.

Svrha istraživanja jest dobiti ažurne i usporedive podatke o cjelini javnog financiranja kulture u Republici Hrvatskoj za potrebe odlučivanja o državnom programu javnih potreba u kulturi te za potrebe praćenja pokazatelja ishoda i rezultata Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2023. do 2027. godine. U kontekstu punopravnog članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji, istraživanje treba poslužiti i kao prilog usklađivanju financijskih pokazatelja hrvatske s europskom kulturnom statistikom.

Obrazac izvješća o realizaciji financiranja javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske u 2023. godini preuzima se putem OVE poveznice.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content