Produljen rok za predaju projektnih prijedloga Interreg Danube Region Programme

Interreg Danube Region Programme  produžio je rok za predaju projektnih prijedloga radi nadolazećeg blagdana Uskrsa i, kako kažu, potreba i običaja prijavitelja u regiji obuhvaćenoj ovim programom. Radi se o oba natječaja koji su trenutno ovoreni – 2. poziv i SMF poziv.

Rok za predaju projektnih prijedloga prebačen je sa 29. ožujka 2024. na 3. travnja 2024., 14h CET.

Podsjetimo, u studenom 2023. objavljen je 2. poziv u sklopu kojeg  su prihvatljivi prijavitelji i partneri tijela javne vlasti, neprofitne organizacije, obrazovne ustanove, istraživačke organizacije i druge relevantni dionici iz dunavske regije, a stopa EU sufinanciranja je 80% za projekte koji se moraju usredotočiti na jedan od sljedećih specifičnih ciljeva programa (SO):

Prioritet 2 – Zelenija dunavska regija s niskim udjelom ugljika

  • SO2.2: Promicanje kapaciteta prilagodbe klimatskim promjenama u dunavskoj regiji i upravljanja katastrofama na transnacionalnoj razini u odnosu na rizike za okoliš, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima
  • SO2.3: Održivo, integrirano, transnacionalno upravljanje vodama i sedimentima u slivu rijeke Dunav koje osigurava dobru kvalitetu i količinu vode i ravnotežu sedimenata
  • SO2.4: Zaštita i očuvanje bioraznolikosti u ekološkim koridorima i eko-regijama od transnacionalnog značaja u Dunavskoj regiji

Prioritet 3 – Društvenija Dunavska regija

  • SO3.1: Dostupna, uključiva i učinkovita tržišta rada
  • SO3.2: Dostupne i uključive kvalitetne usluge u obrazovanju, osposobljavanju i cjeloživotnom učenju
  • SO3.3: Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i društvenim inovacijama

Prioritet 4 – Bolje upravljanje suradnjom u Dunavskoj regiji

  • SO4.2: Povećani institucionalni kapaciteti za teritorijalno i makroregionalno upravljanje

Krajem studenog 2023. je pak otvoren Seed money facility poziv na dostavu projektnih prijedloga za male projekte, u sklopu kojih zemlje članice dunavske regije također uz stopu sufinanciranja od 80% mogu napraviti pripremne korake za pokretanje budućih strateških projekata transnacionalnog utjecaja. Projekti moraju biti usklađeni najmanje s jednim od 12 prioritetnih područja te se jasno odnositi na akcijski plan i ciljeve Strategije Europske unije za Dunavsku regiju.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content