Objavljen novi natječaj iz NPOO-a za projekte javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda

Danas su posebni savjetnik predsjednika Vlade Zvonimir Savić i ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu predstavili novi natječaj sufinanciran iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti u okviru poziva Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda. Za ovaj je poziv na raspolaganju 1 milijarda kuna bespovratnih EU sredstava.

Poziv je otvoren od 14. travnja do iscrpljenja sredstava ili najkasnije do 30. rujna 2022., a prihvatljivi prijavitelji su isključivo javni isporučitelji vodnih usluga koji obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe i/ili odvodnje otpadnih voda.

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za provedbu Programa vodnoga gospodarstva osigurano je 5,25 milijardi kuna, od čega 4,06 milijardi kuna za ulaganja u razvoj javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda. Predviđenim ulaganjima planira se do 2026. izgraditi ili rekonstruirati ukupno 956 kilometara mreže javne vodoopskrbe, 775 kilometara mreže javne odvodnje i 12 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Time će se osigurati dostupnost vode za piće kroz sustave javne vodoopskrbe za preko 45 tisuća stanovnika, osigurati pročišćavanje otpadnih voda odgovarajućeg stupnja za preko 200 tisuća ekvivalent stanovnika, te smanjiti gubitke za minimalno 25% na dijelovima sustava koji su predmet rekonstrukcije.

Kroz prethodni Poziv na dostavu prijedloga projekata za financiranje provedbe već započetih investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda, koji je trajao od 24. studenoga 2021. do 24. ožujka 2022., odobreno je ukupno 73 projekata te su javnim isporučiteljima vodnih usluga kao korisnicima projekata dodijeljena bespovratna EU sredstva u iznosu od 706,85 milijuna kuna.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content