Novi europski Bauhaus – objavljeni novi natječaji

Europska komisija je najavila tri nova natječaja za realizaciju Novog europskog Bauhausa (NEB):

Natječaj za aktivnosti uključivanja građana poziva građane da utvrde relevantne izazove Novog europskog Bauhausa u svojim gradovima te surađuju na pronalasku mogućih rješenja. Od projekata se očekuje uvođenje održivijih navika kod građana kroz stvaranje novih proizvoda, usluga i rješenja te poticanje građana na aktivni utjecaj na lokalne politike koji će rezultirati pozitivnim promjenama;

Natječaj za sukreiranje javnog prostora prepoznat će inspirativne, estetski privlačne, održive i uključive projektne prijedloge, kojima se potiče transformacija gradova, periurbanih i ruralnih područja približavanjem pojedinaca i zajednica prirodi, donošenjem osjećaja pripadnosti i rješavanjem potreba zajednica kojima je potrebna posebna pozornost;

Natječajem za jedinice lokalne samouprave s manje od 100.000 stanovnika pruža se tehnička pomoć malim i srednjim općinama koje nemaju kapacitete i/ili dovoljnu razinu stručnosti potrebnu za realizaciju svojih projektnih ideja NEB-a. 20 odabranih projekata imat će koristi od prilagođene potpore na terenu koju pruža skupina interdisciplinarnih stručnjaka, kako bi se ti projekti oblikovali u skladu s ciljevima Novog europskog Bauhausa i Novog zelenog plana.

Rok za podnošenje ponuda je 23. svibnja 2022. u 17:00 h.

 Više o otvorenom natječaju na OVOJ poveznici.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content