Otvoreni natječaji za sve misije u Obzoru Europa

Misije su novi instrument u Okvirnom programu za istraživanje i inovacije Obzor Europa. Za njihovu uspješnu provedbu neophodna je sinergija i koordinacija s drugim misijama i dijelovima Obzora Europa, posebno s europskim partnerstvima i klasterima, uključujući i Marie Skłodowska-Curie akcije, Europski institut za inovacije i tehnologije te Europsko istraživačko vijeće, kao i s drugim instrumentima i politikama financiranja EU-a. Isto tako, misije će se provoditi i u bliskoj sinergiji s financijskim sredstvima, programima i strategijama na nacionalnoj i regionalnoj razini te u suradnji s raznim dionicima, posebno civilnim društvom i privatnim sektorom. Radni program za misije 2021.-2022. sadrži aktivnosti za svaku od pet misija s punim planom istraživanja i inovacija. U pripremnoj fazi izrađeni su provedbeni planovi koji definiraju ciljeve, specifične intervencije, strategiju ulaganja i pokazatelje uspješnosti za svaku misiju. Misije se nalaze u fazi provedbe te su za sve njih otvoreni pozivi za dostavu projektnih prijedloga:

Prilagodba klimatskim promjenama i društvene transformacije (5 tema) s rokom do 12. travnja 2022. godine;
Rak (3 teme) s rokom do 26. travnja 2022. godine;
Zdravi oceani, mora, obalne i unutarnje vode (12 tema) s rokom do 12. travnja 2022. godine;
Klimatski neutralni i pametni gradovi (5 tema) s rokom do 26. travnja 2022. godine;
Zdravlje tla i hrana (8 tema) s rokom do 24. travnja 2022. godine.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content