Kreću prijave za energetsku obnovu zgrada javnog sektora vrijednog 40 milijuna eura, za obnovu kuća i višestambenih zgrada dodatnih 225 milijuna eura

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je danas Javni poziv za energetsku obnovu zgrada javnog sektora vrijedan gotovo 40 milijuna eura.

Za dubinsku i sveobuhvatnu obnovu zgrada javnog sektora do 80% troškova 

Prijave zainteresiranih korisnika zaprimat će se u roku od 60 dana, a potom će se svi zaprimljeni/podneseni projektni prijedlozi valorizirati prema kriterijima prihvatljivosti i odabira kako bi se omogućilo sufinanciranje najkvalitetnijih projektnih prijedloga s najvećim brojem bodova. Podnošenje projektnih prijedloga bit će putem informacijskog sustava fondovieu (eNPOO) https://fondovieu.gov.hr/ .

Cilj Poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove zgrada javnog sektora neoštećenih u potresu, koja će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50% (QH,nd) i uštedom godišnje primarne energije od najmanje 30% (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga te smanjenjem emisija CO2, što će pridonijeti dekarbonizaciji zgrada.

Zgrade javnog sektora su one u kojima se obavlja društvena djelatnost i koje su u pretežitom vlasništvu tijela državne vlasti i državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S), udruga građana, vjerskih zajednica, javnih ustanova i ustanova koje obavljaju društvenu djelatnost, a osnovane su od strane Republike Hrvatske, JLP(R)S, vjerskih zajednica ili drugih javnih ustanova i ustanova čiji su osnivači također Republika Hrvatska, JLP(R)S ili vjerske zajednice, koji su u okviru ovog Poziva prihvatljivi prijavitelji. U smislu ovog Poziva pretežito vlasništvo javnog sektora podrazumijeva da je najmanje 80% ukupne korisne površine zgrade koja se obnavlja u vlasništvu javnog sektora, dok se društvena djelatnost mora obavljati kontinuirano na najmanje 80% ukupne korisne površine iste.

U smislu ovog Poziva, projektni prijedlog se može podnijeti za:

  1. cjelovitu zgradu javnog sektora koja predstavlja ETC;
  2. dio cjelovite zgrade javnog sektora koji predstavlja ETC ako je zaseban volumen (jedan ili više njih) u odnosu na volumen ostalih dijelova cjelovite zgrade javnog sektora;
  3. kompleks zgrada javnog sektora (skupina zgrada koje imaju barem jedno zajedničko brojilo potrošnje) koji predstavlja ETC;
  4. dio kompleksa zgrada javnog sektora koji predstavlja ETC ako je zasebna, jedna ili više zgrada u odnosu na ostatak kompleksa, s kojim može i ne mora biti međusobno povezana.

U skladu s NPOO, intenzitetom sufinanciranja do 60% podupirat će se integralna energetska obnova, a dubinska i sveobuhvatna obnova do 80% za radove i usluge nadzora dok je za integralnu energetsku i dubinsku obnovu moguće ostvariti sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i upravljanja projektom do 85%, a u slučaju sveobuhvatne obnove do maksimalnih 100%. Prijavitelji su dužni, iz vlastitih sredstva ili osiguravanjem financiranja na drugi način, sredstvima koja ne predstavljaju sredstva Europske unije osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta te iznosa bespovratnih sredstava, kao i sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova projektnog prijedloga.

Najniži iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi dvadeset tisuća eura, a najviši čak 8 milijuna eura.

Više o pozivu putem OVE poveznice.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content