Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije

Dodjela raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području u Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Razdoblje zaprimanja prijava traje od 22. veljače 2023. godine do 31. ožujka 2023. godine.

Provedba operacije/aktivnosti smije započeti najranije 22. ožujka 2020. godine, odnosno 28. prosinca 2020. godine, ovisno s kojim događajem je aktivnost povezana, a mora se dovršiti do 30. lipnja 2023. godine za troškove koji se financiraju iz FSEU.

Indikativan iznos bespovratnih financijskih sredstava u okviru ove dodjele iz FSEU iznosi 13.500.000,00 EUR (101.715.750,00 HRK), s mogućnošću povećanja do iskorištenja sredstava iz FSEU.

Udio bespovratnih financijskih sredstava iznosi 100% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova prijave.

Prihvatljivi prijavitelji:

neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva, javna tijela (ministarstva i agencije),jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, ustanova u kulturi, poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu, javna visoka učilišta, jedinice lokalne samouprave do 10000 stanovnika, jedinice lokalne samouprave do 2000 stanovnika, jedinice lokalne samouprave do 5000 stanovnika lokalne/regionalne javne institucije ,sveučilište, škole, tijela javne vlasti, udruge koje djeluju u sektoru turizma i/ili ugostiteljstva, visoka škola, visoka učilišta, vrtići znanstvene institucije, znanstveni instituti, znanstvene organizacije, zdravstvene institucije.

Prihvatljive operacije u okviru ove dodjele su:

  • vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru, u području vodoopskrbe, upravljanja otpadnim vodama, telekomunikacija, prijevoza, zdravlja i obrazovanja;
  • pružanje privremenog smještaja i financiranje službi spašavanja, radi pokrivanja potreba pogođenog stanovništva;
  • osiguravanje preventivne infrastrukture i mjera zaštite kulturne baštine;
  • čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima te hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla.

Više informacija može se saznati na sljedećoj poveznici.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content