Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u domovima za starije i domovima za djecu (JP EU-2/2023)

Predmet Javnog poziva je sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u domovima za starije i domovima za djecu je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje troškova nabave novih uređaja za sprečavanje nastanka biootpada (otpada o hrane).

Ovim Javnim pozivom s doprinosi provedbi aktivnosti poticanja sprečavanja nastanka otpada te primjeni reda prvenstva gospodarenja otpadom sukladno Zakonu o gospodarenja otpadom pri čemu je i najvažniji korak sprečavanje nastanka otpada odnosno njegovo smanjenje na izvoru.

Pravo na korištenje sredstava onda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti domovi za starije osobe i domovi za djecu koji su proračunski ili izvanproračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP (R) S.

Ukupno raspoloživ iznos Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 280.000,00 EUR.

Sredstva pomoći po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se zdravstvenim ustanovama koje mogu ostvariti sufinanciranje do najviše 28.000,00 EUR, ali ne više od postotnog udjela koji je Propisan Pravilnikom.

  • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi i projektima koji se provode odnosno korisnici se nalaze na području posebne državne skrbi i u prvoj skupini otoka.
  • do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o projektima koji se provode odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka odnosno na području određenom kao brdsko – planinsko područje i Odluka o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko – planinskog područja.
  • do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima RH.

Po ovom Javnom pozivu svaki prijavitelj može dostaviti jednu prijavu za sufinanciranje.

Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva su oni koji se odnose na nabavu novih uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane).

Rok za dostavu prijava na ovaj Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023.

Više informacija o ovom Javom pozivu možete saznati na OVOJ poveznici.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content