Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru (EnU-5/22)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) objavio je Javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru (EnU-5/22).

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila.

Energetski učinkovitim vozilima čija se kupnja potiče u sklopu provedbe Javnog poziva smatraju se:

  • Električni bicikli,
  • Vozila kategorija L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 na električni pogon,
  • Vozila kategorije M1 na električni, plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik,
  • Vozila kategorija M2, M3, N1, N2, N3 na električni, plug-in hibridni pogon, pogon na stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, javne ustanove, trgovačka društva u javnom sektoru, proračunski i izvan proračunski korisnici te ostali pravni subjekti (osim udruga) koji:

  • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
  • su javni naručitelji i naručitelji u smislu propisa kojima se uređuje javna nabava,
  • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
  • nemaju poslovne račune u blokadi,
  • ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u okviru ovog Javnog poziva iznosi 5.000.000,00 kn.

Bespovratna sredstva po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se putem sredstava pomoći, subvencija i donacija do 40% opravdanih troškova, odnosno najviše 400.000,00 kn svim ostalim korisnicima, uz ograničenja po pojedinačnom vozilu.

Podnošenje prijava na Javni poziv započinje 21. lipnja 2022. godine u 9:00 sati, a krajnji rok za prijavu je do isteka kalendarske godine ili iskorištenja raspoloživih sredstava.

Više informacija o Javnom pozivu možete pronaći OVDJE.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content