Javni poziv za neposredno su/financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova (JP ZO 7/2023)

Ovim Javnim pozivom se doprinosi smanjenju i ukidanju tvari koje oštećuju ozon i fluoriranih stakleničkih plinova kako bi se olakšala tranzicija prema tehnologijama koje ovise o dopuštenim radnim tvarima s niskim potencijalom globalnog zagrijavanja i niskim utjecajem na klimatske promjene. Dodatni učinci zamjene opreme su istovremeno povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje potrošnje energije.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Javnog poziva su:

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R) S)
  • tijela državne uprave
  • javne ustanove i ostali proračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP (R) S
  • trgovačka društva u javnom sektoru i trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe – obrtnici izvan javnog sektora

Ukupan raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 5.000.000,00 EUR koji se raspoređuje na sljedeći način:

Sredstva pomoći u visini do 3.000.000,00 E planirana za projekte proračunskih korisnika u udjelu do 100 % opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, a najviše 110.000,00 EUR opravdanih troškova vrijednosti ulaganja po jednom rashladnom sustavu.

Sredstva subvencije u visini do 2.000.000,00 EUR planirana su za projekta trgovačkih društava u javnom sektoru i trgovačkih društava i drugih pravnih ili fizičkih osoba – obrtnika izvan javnog sektora do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja po jednom rashladnom sustavu i Programu dodjele de minimis potpora. Sredstva subvencije po ovom javnom pozivu dodjeljuju se za uređaje od 2,5 do 10 W rashladnog učinka najviše u visini do 40.000,00 EUR opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja po jednom rashladnom sustavu.

Prijavitelj može dostaviti Fondu više prijava za su/financiranje pri čemu se jedna prijava može odnositi na jednom rashladnom sustavu.

Prihvatljivi i opravdani troškovi:

  1. Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova na zamjeni rashladnih sustava
  2. Nabava i ugradnja rashladnog sustava koja uključuje demontažu i zbrinjavanje postojećeg sustava te zbrinjavanje zamijenjenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova
  3. Stručni nadzor

Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023.

Više informacija o Javnom pozivu nalazi se na OVOJ poveznici.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content