Donesena Strategija digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine

Strategija digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. višesektorski je akt strateškog planiranja usklađen s Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030. i temeljnim dokumentima i politikama Europske unije i Republike Hrvatske, uključujući Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO) čiji je sastavni dio.

Donošenje Strategije čini ispunjenje cilja reforme NPOO – Strategija digitalna Hrvatska i jačanje međuinstitucijske suradnje i koordinacije za uspješnu digitalnu tranziciju društva i gospodarstva. Strategija je izrađena u skladu sa svim važećim zakonskim propisima. 

Slijedom definirane vizije kojom je određeno što se želi postići digitalizacijom te na temelju provedene analize trenutačnog stanja i prepoznatih razvojnih potreba i potencijala, utvrđena su 4 strateška cilja u četirima prioritetnim područjima, s ciljem digitalizacije hrvatskog društva, javne uprave i gospodarstva u razdoblju do 2032. godine. 

Prvi strateški cilj „Razvijeno i inovativno digitalno gospodarstvo“ kojim će se kroz planirane intervencije pružati podrška digitalnim inovacijskim centrima te digitalizaciji u mikro, malim i srednjim poduzećima, digitalizirati javne usluge za poduzetnike i osigurati dostupnost anonimiziranih podataka, transformirati i jačati konkurentnost kreativnih i kulturnih industrija te optimizirati  hrvatsko porezno i parafiskalno zakonodavstvo i administracija. 

Drugi strateški cilj „Digitalizirana javna uprava“ ostvarit će se kroz nadogradnju državne informacijske infrastrukture i naprednih softverskih rješenja, postizanje potpune interoperabilnosti javne uprave i omogućavanja pristupa podacima građanima i poduzećima, jačanje organizacijskih i ljudskih institucionalnih kapaciteta, digitalizaciju svih ključnih javnih usluga te promidžbu digitalnih usluga i korisničke podrške među građanima.

 Treći strateški cilj ove strategije „Razvijene, dostupne i korištene mreže vrlo velikih kapaciteta “ postići će se osiguravanjem preduvjeta za prostorno planiranje i bržu gradnju mreža, reguliranjem utjecaja troškova korištenja nekretnina na razvoj mreža, osiguravanjem potpora za razvoj mreža u područjima gdje ne postoji komercijalni interes za ulaganja te poticanjem korištenja usluga velikih brzina.

Četvrti strateški cilj je „Razvijene digitalne kompetencije za život i rad u digitalno doba“ koji će kroz planirane intervencije  povećati broj IKT stručnjaka na tržištu rada, razvijati digitalne vještine građana za život i rad uz uporabu IKT-a te provoditi digitalnu tranziciju kao potporu razvoju obrazovnog i istraživačkog sustava.

Strategija je prepoznata kao opsežan i sveobuhvatan akt strateškog planiranja kojim se usmjerava razvoj društva, gospodarstva i  javne uprave. Plan je da Hrvatska do 2032. postane zemlja digitalno i gospodarski konkurentnih poduzeća i digitalizirane javne uprave, pri čemu je važno da se u digitalne procese aktivno uključe sve razine vlasti i građani.

Strategiju možete pronaći na OVOJ poveznici.

Izvor:
https://rdd.gov.hr/vijesti/na-sjednici-hrvatskoga-sabora-donesena-strategija-digitalne-hrvatske-2032/2005

Dijelite ovu objavu:
Skip to content