Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V.

Opći cilj Poziva je povećanje socijalne isključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno – obrazovnim ustanovama, dok je specifični cilj poziva pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove. Time bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

Ciljana skupina Poziva su učenici s teškoćama u razvoju uključeni u osnovnoškolske i srednjoškolske programe u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno – obrazovnim ustanovama.

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 150.000.000,00 kn.

Maksimalna stopa sufinanciranja iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem OP ULJP iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a) dok će se obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu:

  • do 2.000.000,00 kn za sve osnivače osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti) izuzev gradova i županija navedenih u točkama 2.-10.
  •  do 2.500.000,00 kn za Bjelovarsko-bilogorsku, Brodsko-posavsku, Koprivničko-križevačku i Požeško-slavonsku županiju te gradove Pazin, Rijeku, Sisak, Varaždin i Veliku Goricu kao osnivače osnovnih i srednjih škola
  • do 3.000.000,00 kn za Dubrovačko-neretvansku, Karlovačku, Međimursku, Virovitičko-podravsku i Vukovarsko-srijemsku županiju te gradove Pulu i Slavonski Brod kao osnivače osnovnih i srednjih škola
  • do 3.500.000,00 kn za Krapinsko-zagorsku i Primorsko-goransku županiju kao osnivače osnovnih i srednjih škola
  • do 4.000.000,00 kn za Istarsku, Varaždinsku i Zadarsku županiju kao osnivače osnovnih i srednjih škola
  • do 4.500.000,00 za Sisačko-moslavačku županiju kao osnivača osnovnih i srednjih škola
  • do 5.500.000,00 kn za gradove Osijek i Zadar kao osnivače osnovnih i srednjih škola
  •  do 7.000.000,00 kn za Osječko-baranjsku i Zagrebačku županiju te Grad Split kao osnivače osnovnih i srednjih škola
  • do 9.500.000,00 kn za Splitsko-dalmatinsku županiju kao osnivača osnovnih i srednjih škola 1
  •  do 16.500.000,00 kn za Grad Zagreb kao osnivača osnovnih i srednjih škola

Sufinanciranje projekata u sklopu ovog Poziva od strane prijavitelja i/ili partnera je obavezno, a stope sufinanciranja određene su sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti.

Na projekt se mogu prijaviti osnivači osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti) sukladno članku 90. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20).

Partneri na projektu mogu biti i: • drugi osnivači osnovnih/srednjih škola koji se nalaze na području jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Prijavitelja • regionalne i lokalne razvojne agencije i regionalni koordinatori

Trajanje provedbe projekata je 12 mjeseci.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 4.srpnja 2022. godine.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content