POZITIVNA ODLUKA O STATUSU REGIONALNOG KOORDINATORA

Temeljem Poziva za podnošenje zahtjeva za akreditaciju regionalnih koordinatora raspisanog sredinom 2023. godine od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije stupila je u proces prikupljanja i ispunjavanja dokumentacije za akreditiranje regionalnog koordinatora.

Nakon što je dostavljena potrebna dokumentacija, Ustanova je prošla kroz proces provjere Povjerenstva nadležnog Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, te terensku provjeru i kontrolu na licu mjesta s intervjuom odgovorne osobe. U detaljnom procesu provjere pri kojem je Ustanova ispunila svih 11 akreditacijskih kriterija Povjerenstvo je donijelo pozitivnu odluku o statusu regionalnog koordinatora. To je ujedno prva pozitivna odluka nakon dva ranija procesa akreditacije u kojima je Ustanova dobila odluku o uvjetnom statusu regionalnog koordinatora.

Osim utvrđivanja sposobnosti za učinkovito i djelotvorno obavljanje poslova u skladu s člankom 25. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, ova pozitivna odluka omogućava Javnoj ustanovi Razvojnoj agenciji Bjelovarsko-bilogorske županije i nove izvore financiranja. Tako je Ustanova ujedno potpisala i Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova. Sporazumom su omogućena sredstva za rad Ustanove, i to u okvirnom iznosu 460.000 eura, iz sredstava tehničke pomoći Programa Konkurentnosti i kohezija 2021.-2027.

Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije navedena će sredstva koristiti za pružanje pomoći svim javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja županije, kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije, za provedbu mjera informiranja i obrazovnih aktivnosti o EU fondovima za JLP(R)S i ostale pravne osobe s javnim ovlastima s područja županije, te za izradu županijskih razvojnih strategija i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje županije, kao i stručne, savjetodavne poslove i poslove izvještavanja u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content