Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavljuje javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2023. godini

U cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda
na područjima jedinica lokalne samouprave, Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga
uređenja, graditeljstva i državne imovine donijeli su Odluku o raspisivanju javnog poziva za
sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i
ujednačavanje komunalnog standarda u 2023. godini.

Poticanjem razvoja komunalnog gospodarstva te ujednačavanjem komunalnog standarda
smatraju se aktivnosti na projektima koji će potaknuti ili pridonijeti boljem obavljanju
komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga te aktivnosti na
projektima koji će pridonijeti podizanju razine javnih usluga i većoj kvaliteti življenja
stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave.
Pozivaju se svi zainteresirani prihvatljivi podnositelji na dostavu zahtjeva za sufinanciranje
projekata koji će poticati ili pridonositi boljem obavljanju kako komunalnih djelatnosti i
pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga, tako i aktivnosti na realizaciji svih drugih
projekata koji će pridonijeti poboljšanju javnih usluga i većoj kvaliteti življenja stanovnika na
području pojedine jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave I. do VI. skupine (prema
Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju
razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17)).


Prihvatljivi projekti su projekti čija realizacija potiče ili pridonosi boljem obavljanju kako
komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga, tako i svih drugih
aktivnosti koje pridonose podizanju razine javnih usluga i kvalitete življenja stanovništva na
području prihvatljivih podnositelja.


Prihvatljive aktivnosti su:
• izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne
infrastrukture;
• izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na
investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina,
nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora i drugih objekata koji pridonose
podizanju razine javnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u naseljima jedinice lokalne
samouprave;
• troškovi stručnog nadzora nad izvođenjem radova;
• nabava opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke
komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne
djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.


Prihvatljivo razdoblje provedbe projekta: prihvatljive su aktivnosti na projektima koje se
provode u razdoblju od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine.


Iznos sufinanciranja Ministarstva:
Najviši iznos sufinanciranja Ministarstva po Korisniku, može iznositi 50.000,00 EURA
(slovima: pedesettisućaeura) s PDV-om.
Udio Ministarstva u sufinanciranju projekta ovisi o indeksu razvijenosti prihvatljivog
podnositelja prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17) pa tako može biti
maksimalno do:
– 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz I. skupine;
– 70% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz II. skupine;
– 60% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz III. skupine;
– 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz IV. skupine;
– 40% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz V. skupine;
– 30% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz VI. skupine;

Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od objave poziva. Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od objave poziva.

Više o otvorenom Javnom pozivu putem OVE poveznice.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content