NAŠ TIM

Tu smo za vas!
Naša plaća sufinancirana je iz
Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

Slobodanka Čalić

SLOBODANKA ČALIĆ

mag.iur.
Ravnateljica

Filip Vusić

FILIP VUSIĆ

mag.ing.techn.lign.
Zamjenik ravnatelja

TOMISLAV KOZINA

TOMISLAV KOZINA

mag.artium
Zamjenik ravnatelja

SNJEŽANA BOGOVIĆ BRADVICA

SNJEŽANA BOGOVIĆ BRADVICA

mag.oec.
Voditelj Odjela za strateško planiranje i razvojne programe

IRENA BREZAK FIJALA

IRENA BREZAK FIJALA

mag.oec.
Voditelj Odjela za opće i pravne poslove

MARINA SIKORA

MARINA SIKORA

dipl.oec.
Savjetnik
Odjel za strateško planiranje i razvojne programe

MARIJA FARKAŠ

MARIJA FARKAŠ

mag.fil., bacc.hun.
Savjetnik
Odjel za pripremu projekata

MILIJANA FILIPOVIĆ

MILIJANA FILIPOVIĆ

bacc.oec.
Savjetnik
Odjel za pripremu projekata

mislav damjanić

MISLAV DAMJANIĆ

mag.iur.
Viši stručni suradnik
Odjel za pripremu projekata

ozren car

OZREN CAR

mag.eur.posl.stud.
Viši stručni suradnik
Odjel za strateško planiranje i razvojne programe

INES VUKOVIĆ

INES VUKOVIĆ

mag.oec.
Stručni suradnik
Odjel za strateško planiranje i razvojne programe

LIDIJA ŠKARO

LIDIJA ŠKARO

struč.spec.ing.agr.
Stručni suradnik
Odjel za strateško planiranje i razvojne programe

JELENA ČULJAK

JELENA ČULJAK

bacc.admin.publ.
Stručni suradnik
Odjel za pripremu projekata

ANAMARIJA JASENKO

ANAMARIJA JASENKO

mag.ing.agr.
Stručni suradnik
Odjel za provedbu projekata

VERICA PAVLEKOVIĆ

VERICA PAVLEKOVIĆ

Administrativni referent
Odjel za opće i pravne poslove

Adresa 

Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije
P. Preradovića 4/1,
43000 Bjelovar

OIB: 76208735948

Kontakt

Email: info@jurabbz.hr
Tel. 043 225 999 
Fax 043 225 998

DIJELITE OVU STRANICU!

This website was designed with Mobirise