JURA BBŽ

JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Djelatnost: 7022, Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, OIB:76208735948MB:05000718, godina osnivanja: 2018.

Registrirane djelatnosti:

- izrada županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Županije te njihovih provedbenih dokumenata za koje ih ovlasti osnivač

- provjera usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja Županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje usklađenost

- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije

- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj Županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija, provedba županijskih razvojnih programa za koje ih ovlasti osnivač

- provedba programa ministarstva nadležnog za poslove regionalnog razvoja i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj

- upis razvojnih projekata od značaja za razvoj Županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata

- koordinacija upisa ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata

- provjera i praćenje stanja projekata svih korisnika s područja Županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata

- obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje Županije te izvještavanje osnivača i ministarstva nadležnog za poslove regionalnog razvoja o njihovoj provedbi

JURA usluge

VAŠ PRVI IZBOR

Razvoj projekata

Naš tim stručnjaka pretvoriti će Vašu ideju u kvalitetan projektni prijedlog s ciljem uspješnog apliciranja na EU fondove.

Provedba projekata

JURA pomaže da iznos utrošenih sredstava približite maksimumu.

Javna nabava

Nerazumijevanje i nesnalaženje u postupcima javne nabave najznačajniji su problemi i najčešći razlozi neprihvatljivosti troškova projekta.

JURA BBŽ

Adresa 

Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije
P. Preradovića 4/1,
43000 Bjelovar

OIB: 76208735948

Kontakt

Email: info@jurabbz.hr
Tel. 043 225 999 
Fax 043 225 998

DIJELITE OVU STRANICU!

Built with Mobirise