JAVNI POZIVI

Poziv za financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2021./2022.

Potpora za Europske projekte suradnje 2021

Potpora se odnosi na transnacionalne projekte koji uključuju kulturne i kreativne organizacije iz različitih zemalja koje sudjeluju u Programu. 

• Javni poziv
na neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme
• Javni poziv
za neposredno sufinanciranje gradnje reciklažnih dvorišta
• Javni poziv
za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. divlja odlagališta)

JAVNI POZIV
za kreditiranje stočarske proizvodnje u 2021. godini

JAVNI POZIV za financiranje programa i projekata udruga umirovljenika iz sredstava Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu

Javni poziv objavljuje se u svrhu dodjele financijskih potpora za projekte i projektne aktivnosti koje prijavitelji - udruge umirovljenika s područja Bjelovarsko bilogorske županije (u danjem tekstu Županija) provode za korisnike umirovljeničke populacije Županije u 2021. godini. 
U Županijskom proračunu za 2021. godinu osigurana su financijska sredstva Razdjel 8, Glava 8-2 – konto 381, pozicija 68 Socijalna zaštita i umirovljenici PR00068 konto 381 Tekuće donacije u iznosu od 1.200.000,00 kn.
U skladu sa statutarnim djelovanjima umirovljeničkih udruga, a od interesa za Bjelovarsko bilogorsku županiju, ovom Javnom pozivu udruge umirovljenika Bjelovarsko bilogorske županije mogu prijaviti projektne aktivnosti koje zadovoljavaju javne potrebe građana starije životne dobi:
• promicanje zdravlja i prevencija bolesti umirovljenika ,
• aktivno starenje ,
• socijalnu djelatnost i zaštitu ljudskih prava osoba starije životne dobi ,
• informatičke edukacije umirovljenika, opremanje prostora udruga informatičkom i uredskom opremom ,
• sport i rekreacija umirovljenika ,
• ostale aktivnosti vezane uz zadovoljavanje potreba i bolju kvalitetu života građana starije životne dobi.

JAVNI POZIV za financiranje projekata udruga od interesa Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu

Javni poziv objavljuje se u svrhu dodjele financijskih potpora za projekte i projektne aktivnosti koje prijavitelji s područja Bjelovarsko bilogorske županije provode za korisnike Županije u 2021. godini.
U Županijskom proračunu za 2021. godinu osigurana su financijska sredstva Glava 8-2 Socijalna zaštita i umirovljenici PR00063 konto 381 Tekuće donacije u iznosu od 1.200.000,00 kuna.
Udruge sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti projekte za prioritete sufinanciranja iz slijedećih područja od interesa za Bjelovarsko bilogorsku županiju:
• unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom (socijalne usluge, pomoć i podrška osobama s invaliditetom, osoba s mentalnim i tjelesnim oštećenjem, djeci s teškoćama u razvoju i podrška njihovim obiteljima),
• zaštita zdravlja, promicanje i unapređenja zdravlja u okruženju, prevencija i rano otkrivanje bolesti, očuvanja mentalnog zdravlja, djelatnosti u području zaštite zdravlja)
• branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. Svjetskog rata i civilnih invalida rata (organiziranje psihosocijalnih, zdravstvenih, sportskih, humanitarnih, kulturnih aktivnosti u vidu osnaživanja i podizanja kvalitete života branitelja, stradalnika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji)
• zaštita prava potrošača, njegovanje zavičajnog identiteta, očuvanje prirode i zaštita okoliša, korištenje slobodnog vremena i boravak u prirodi),
• zaštitu, unapređenja zdravlja, preventivnog djelovanja, očuvanja mentalnog zdravlja, djelatnosti u području zaštite zdravlja, preventivnog djelovanja i unapređenja i zaštite zdravlja).

Javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u kulturi Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu

Bjelovarsko-bilogorska županija poziva udruge i ustanove sa područja Bjelovarsko-bilogorske županije čije su djelatnosti, programi i projekti u kulturi, kulturno-umjetnički amaterizam, programi zaštite sakralnih objekata i zaštićenih kulturnih dobara i manifestacije od interesa za Bjelovarsko-bilogorsku županiju, a za koje su sredstva osigurana u proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije, Glava 7-5 Kultura i religija, 381 tekuće donacije.

19. 3. 2021. – Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga: „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.“ – (otvoren do 18. svibnja 2021.)

9. 3. 2021. - Poziv poduzetnicima za korištenje sredstava iz programa državnih potpora u sklopu mjera gospodarskog opravka Vlade Republike Hrvatske

Program dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta
u aktualnoj pandemiji covid-19 – jamstva

OBAVIJEST O PRODULJENJU ROKA ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije obavještava sve potencijalne korisnike o produljenju roka za prijave do 31. svibnja 2021. godine. Svi ostali uvjeti definirani pozivom ostaju nepromijenjeni.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2021. godini

Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. g.

Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu

Javni poziv za financiranje/sufinanciranje obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2021. godini

4. Poziv Beneficiary Light Grant Shema

Objavljen natječaj
“Promocija zdravlja i prevencija bolesti - faza 2”

Natječaj za provedbu podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim/prirodnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala.

Javni poziv Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima 2020. godine

Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove zgrada sa svojstvom kulturnog dobra

DODJELA JEDNOKRATNIH POTPORA MALE VRIJEDNOSTI

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje javni natječaj za dodjelu 400 državnih stipendija za posebne skupine studenata za akademsku godinu 2020./2021. (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj

Javni natječaj za dodjelu državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine upisane na sveučilišne, stručne i poslijediplomske studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, za akademsku godinu 2020./2021.

Javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u kulturi Bjelovarsko-bilogorske županije
za 2020. godinu

JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE PROMICANJA INTEGRIRANOG I INTELIGENTNOG PROMETA NA LOKALNOJ I PODRUČNOJ RAZINI 2020.

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 4.4.1 NEPRODUKTIVNA ULAGANJA POVEZANA S OČUVANJEM OKOLIŠA

Otvoren natječaj 7. Zeleni pojas

OBJAVLJEN OTVORENI TRAJNI POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA “OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA (ŠKOLSKA GODINA 2020. – 2021.)”

Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije

Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II

Uspostava reciklažnih dvorišta

Zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti u projektu “Korak bliže zaposlenju”

Adresa 

Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije
P. Preradovića 4/1,
43000 Bjelovar

OIB: 76208735948

Kontakt

Email: info@jurabbz.hr
Tel. 043 225 999 
Fax 043 225 998

DIJELITE OVU STRANICU!

The page was designed with Mobirise themes