Ustanove kulture

Na području Bjelovarsko-bilogorske županije postoje broje ustanove kulture koje prikupljaju i čuvaju povijesne zapise, stručno obrađuju i daju na korištenje knjižnu građu. Svojom djelatnošću potiču širenje općeg obrazovanja, stručnog i znanstvenog rada te zadovoljavaju kulturne potrebe stanovnika na području cijele županije.

Narodna knjižnica Petar Preradović Bjelovar
    Adresa: Trg Eugena Kvaternika 11, Bjelovar
    Ravnateljica: Vjeruška Štivić
    Telefon/Fax: 043/243-624
    E-mail: info@knjiznica-bjelovar.hr

Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar
    Adresa: Stjepana Radića 5, Daruvar
    Ravnateljica: Romana Horvat
    Telefon/Fax: 043/331-592
    E-mail: pkic@bj.t-com.hr

Hrvatska knjižnica i čitaonica Đuro Sudeta Garešnica
    Adresa: Vladimira Nazora 3, Garešnica
    Ravnateljica: Maja Dizdarević
    Telefon: 043 445-297; 043-445-232
    E-mail: gradska.knjiznica.garesnica@gmail.com

Gradska knjižnica Slavka Kolara Čazma
    Adresa: Alojza Vulinca 3, Čazma
    Ravnateljica: Vinka Jelić-Balta, dipl. knjižničarka
    Telefon/Fax: 043/771-089
    E-mail: gradska.knjiznica.cazma@email.t-com.hr
    E-mail: vinka.gradska.knjiznica.cazma@email.t-com.hr

Gradska knjižnica Mato Lovrak Grubišno Polje
    Adresa: Ivana Nepomuka Jemeršića 1, Grubišno Polje
    Ravnateljica: Ivana Ledić
    Telefon: 043/485-016
    E-mail: knjiznica.gp@gmail.com

Centar za kulturu Slavko Kolar Čazma i Gradski muzej Čazma
    Adresa: Trg čazmanskog kaptola 13, 43240 Čazma
    Ravnateljica: Jadranka Kruljac-Sever
    Telefon/Fax: 043/771-037
    Mobitel: 091/791-7004.
    E-mail: info@muzejcazma.eu

Centar za kulturu Grubišno Polje
    Adresa: Ivana Nepomuka Jemeršića 1, Grubišno Polje
    Ravnateljica: Marina Kamber, dipl. oec.
    Telefon/Fax: 043/448-072
    E-mail: cikgrubisnopolje@gmail.com

Državni arhiv u Bjelovaru
    Adresa: Trg Eugena Kvaternika 3, Bjelovar
    Ravnatelj: Martina Krivić Lekić, dipl. povjesničar i etnolog
    Telefon/Fax: 043/244-487
    E-mail: krivic.lekic@dabj.hr
    E-mail: drzavni-arhiv-bj@bj.htnet.hr

Gradski muzej Bjelovar
    Adresa: Trg Eugena Kvaternika 1, 43000 Bjelovar
    Ravnatelj: Milan Pavlović
    Tel.: 043/244-207
    Fax: 043/243-220
    E-mail: info@gradski-muzej-bjelovar.hr

Centar za cjeloživotno učenje i kulturu
    Adresa: Vladimira Nazora 9, Bjelovar
    Ravnateljica: Zvjezdana Galkowski
    Telefon/Fax: 043/241-298
    E-mail: info@pou-bjelovar.hr
    E-mail: kontakt@pou-bjelovar.hr

Pučko otvoreno učilište Daruvar
    Adresa: Trg kralja Tomislava 14 a, Daruvar
    Ravnatelj: Nedjeljko Pajtak
    Telefon: 043 / 331 – 440
    Telefax: 043 / 334 – 588
    E-mail: info@pou-daruvar.hr

Dijelite ovu objavu:
Skip to content