NOVOSTI

Potisivanje Ugovora Tu smo za Vas!

Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt tehničke pomoći „Tu smo za Vas!, faza II“ ukupne vrijednosti 14.765.373,56 kuna

U petak, 6. prosinca 2019. godine v.d. ravnateljica Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije Slobodanka Čalić, potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Tu smo za Vas!, faza II“ ukupne vrijednosti 14.765.373,56 kuna, od čega bespovratna sredstva iznose 12.550.567,10 kuna. 

Projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Projekt je nastavak aktivnosti Regionalnog koordinatora kroz prethodno provedeni projekt Tehničke pomoći „Tu smo za Vas!“ i obuhvaća mjere za jačanje kapaciteta korisnika EU sredstava, a glavne aktivnosti usmjerene su na pružanje savjetodavne podrške potencijalnim korisnicima, javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Bjelovarsko-bilogorske županije u pripremi i provedbi EU projekata te jačanje njihovih kapaciteta za pripremu i provedbu EU projekata.

Tijekom provedbe projekta, potencijalni korisnici biti će informirani o mogućnostima koje im pružaju fondovi Europske unije. Također, Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije će, kao regionalni koordinator, izvršavati aktivnosti vezane uz središnji elektronički registar razvojnih projekata kao što su unos projekata u bazu, koordinacija upisa projekata, provjeravanje i praćenje stanja razvojnih projekata kao i osposobljavanja korisnika registra s područja županije. Nadalje, Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije biti će zadužena i za izradu plana razvoja i drugih strateških razvojnih dokumenata za područje županije te njihovih provedbenih dokumenata. U cilju što bolje informiranosti potencijalnih korisnika za korištenjem sredstava iz EU fondova zaposlenici Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije biti će zaduženi za organizaciju radionica i predavanja za potencijalne korisnike EU sredstava. Isto tako, zaposlenici Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije kontinuirano će se educirati na svim područjima vezanima uz bolju i kvalitetniju pripremu i provedbu projekata.

- Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije, kao regionalni koordinator, u ožujku ove godine završila je s provedbom projekta „Tu smo za Vas“ kojim je bila pružena stručna savjetodavna podrška javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata financiranih sredstvima EU. Međutim, sada je potpisan drugi projekt tehničke pomoći Javnoj ustanovi Razvojnoj agenciji Bjelovarsko-bilogorske županije koji je svojevrstan nastavak ranije navedenog projekta. Projekt „Tu smo za Vas!, faza II“ osigurava potrebna financijska sredstva za rad regionalnog koordinatora do kraja 2023. godine čime se ujedno olakšava i osnivaču Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u smislu manjeg izdvajanja financijskih sredstava za rad razvojne agencije. S obzirom na činjenicu da kontinuirano vršimo pripremu i provedbu projekata za javnopravna tijela mišljenja smo da ćemo i ovaj ugovor uspješno opravdati, na zadovoljstvo Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i naše Bjelovarsko-bilogorske županije – istaknula je v.d. ravnateljica Slobodanka Čalić.

Adresa 

Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije
P. Preradovića 4/1,
43000 Bjelovar

OIB: 76208735948

Kontakt

Email: info@jurabbz.hr
Tel. 043 225 999 
Fax 043 225 998

DIJELITE OVU STRANICU!

Created with Mobirise page creator