DOKUMENTI
Financijski izvještaji

Financijski izvještaj 2020

Financijski izvještaj za 2020. godinu

PDF dokument (13.5 MB)

Financijski izvještaj 2020

Financijski izvještaj za 2020. godinu

Excel dokument (1,3 MB)

Bilješke uz financijske izvještaje 2020

Bilješke uz financijske izvještaje 2020. godine

PDF dokument (1 MB)

POTVRDA o preuzetom financijskom izvještaju

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

PDF dokument (0,3 MB)

Financijski izvještaj 2019

Financijski izvještaj za 2019. godinu

PDF dokument (25 MB)

Financijski izvještaj 2019

Financijski izvještaj za 2019. godinu

Excel dokument (1,3 MB)

Bilješke uz financijske izvještaje 2019

Bilješke uz financijske izvještaje 2019. godine

PDF dokument (2 MB)

POTVRDA o preuzetom financijskom izvještaju

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

PDF dokument (1,5 MB)

Adresa 

Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije
P. Preradovića 4/1,
43000 Bjelovar

OIB: 76208735948

Kontakt

Email: info@jurabbz.hr
Tel. 043 225 999 
Fax 043 225 998

DIJELITE OVU STRANICU!

This page was built with Mobirise