JAVNI POZIVI

Zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti u projektu “Korak bliže zaposlenju”

Natječaj

Obrazac PP1 – Prijava poslovnog plana

Prijava poslovnog plana u sklopu projekta „Korak bliže zaposlenju“ 

NATJEČAJ

Obrazac PP2 – Poslovni plan

NATJEČAJ

Obrazac za ocjenu samozapošljavanja

Obrazac za ocjenu zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti

NATJEČAJ

Poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u projektu Korak bliže zaposlenju

Klasa: 402-01/19-01/01
URBROJ: 2103-75-19-03
U Bjelovaru, 15. listopada 2019. godine 

Natječaj

Prilog 1 – Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (de-minimis)

Za prijavitelja i pojedinačno za svako povezano poduzeće koje čini “jednog poduzetnika”

NATJEČAJ

Prilog 2 – Izjava prijavitelja

NATJEČAJ

Program dodjele potpore male vrijednosti

KLASA: 402-01/19-01/01
URBROJ: 2103-75-19-01
U Bjelovaru, 10. rujna 2019. godine

NATJEČAJ

Zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti “Korak bliže zaposlenju”

Sastavni dio Zahtjeva su Poslovni plan (original): narativni obrasci (Obrazac PP1 - Word) te tablice koja sadrže Troškovnik (Obrazac PP 2 - Excel)

Adresa 

Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije
P. Preradovića 4/1,
43000 Bjelovar

OIB: 76208735948

Kontakt

Email: info@jurabbz.hr
Tel. 043 225 999 
Fax 043 225 998

DIJELITE OVU STRANICU!

This web page was designed with Mobirise site template