NOVA NACIONALNA KLASIFIKACIJA STATISTIČKIH REGIJA 2021.

S početkom 2020. godine u primjeni je nova Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. (HR_NUTS 2021.) čime prestaje važiti Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. (NKPJS 2012.) prema kojoj je Republika Hrvatska bila podijeljena na dvije NUTS 2 regije.

   

HR_NUTS 2021. predstavlja statističku osnovu za učinkovito vođenje regionalne razvojne politike, izradu socioekonomskih analiza i postizanje ciljeva socijalne i ekonomske kohezije.
Prema novoj klasifikaciji HR_NUTS 2021. (NN 125/2019) Republika Hrvatska podijeljena je na četiri statističke regije koju čine:
    • Panonska Hrvatska,
    • Jadranska Hrvatska,
    • Grad Zagreb,
    • Sjeverna Hrvatska.

Sve četiri statističke regije su nastale grupiranjem županija kao administrativnih jedinica.
Sukladno navedenom, Bjelovarsko-bilogorska županija zajedno s Virovitičko-podravskom županijom, Požeško-slavonskom županijom, Brodsko-posavskom županijom, Osječko-baranjskom županijom, Vukovarsko-srijemskom županijom, Karlovačkom županijom i Sisačko-moslavačkom županijom čini statističku regiju pod nazivom Panonska Hrvatska.

Adresa 

Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije
P. Preradovića 4/1,
43000 Bjelovar

OIB: 76208735948

Kontakt

Email: info@jurabbz.hr
Tel. 043 225 999 
Fax 043 225 998

DIJELITE OVU STRANICU!

Mobirise page maker - Details here