JAVNI POZIVI

Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije

Status: Otvoren od 28.05.2020. do 31.12.2020.

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Prijavitelji: Neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva, ustanova socijalne skrbi

Partneri

- u okviru komponente 1 (aktivnosti koje provode centri za socijalnu skrb samostalno ili u partnerstvu):

• Centar za socijalnu skrb
• Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave 

- u okviru komponente 2 (aktivnosti koje provode ostali pružatelji socijalnih usluga samostalno ili u partnerstvu):

• Ustanova socijalne skrbi – dom socijalne skrbi; centar za pružanje usluga u zajednici
• Pravna osoba koja pruža socijalne usluge – udruga; vjerska zajednica; zadruga; pravna osoba Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj
• Pružatelj usluga za beskućnike – ustanova; zadruga; udruga; vjerska zajednica; pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj 

Raspoloživost sredstava: 100.000.000,00 kn

Sažetak: Cilj Poziva je pružiti podršku procesu deinstitucionalizacije razvojem, širenjem i unaprjeđenjem kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga. U sklopu ove operacije financirat će se aktivnosti koje će doprinijeti deinstitucionalizaciji gore navedenih skupina, i to kroz smanjenje broja korisnika usluge smještaja kao institucijskog oblika skrbi izvan obitelji te razvoja/širenja/unaprjeđenja kvalitete i/ili pružanja izvaninstitucijskih socijalnih usluga, jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije, ali i podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina na život u zajednici. 

Adresa 

Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije
P. Preradovića 4/1,
43000 Bjelovar

OIB: 76208735948

Kontakt

Email: info@jurabbz.hr
Tel. 043 225 999 
Fax 043 225 998

DIJELITE OVU STRANICU!

Site was made with Mobirise