PROJEKTI

Tu smo za vas! faza II

Projekt „Tu smo za vas! faza II“

Projekt tehničke pomoći „Tu smo za vas! faza II“ potpisan je u petak 6. prosinca 2019. godine. Radi se o projektu ukupne vrijednosti 14.765.373,56 kuna, od čega bespovratna sredstva iznose 12.550.567,10 kuna, u sklopu kojeg su glavne aktivnosti usmjerene su na pružanje savjetodavne podrške potencijalnim korisnicima, javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Bjelovarsko-bilogorske županije u pripremi i provedbi EU projekata te jačanje njihovih kapaciteta za pripremu i provedbu EU projekata.

O PROJEKTU

Projekt je nastavak aktivnosti Regionalnog koordinatora, Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije, na projekt Tehničke pomoći „Tu smo za vas!“, a financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnosti i kohezija 2014.-2020.

Razdoblje provedbe projekta je od 1. ožujka 2019. do 31. prosinca 2023.

Opći cilj projekta je pružiti potporu potencijalnim korisnicima za pripremu/provedbu projekata te ojačati opće kapacitete lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova.

Aktivnosti u projektu usmjerene su na poticanje ujednačenog regionalnog razvoja, a pridonijet će stvaranju sinergije i ostvarenju suradnje među svim razvojnim dionicima i interesnim skupinama.

Kroz projekt su predviđene aktivnosti:

  • pružanja stručne pomoći u pripremi razvojnih projekata 
  • pružanja stručne pomoći u provedbi razvojnih projekata
  • aktivnosti vezane uz središnji registar razvojnih projekata
  • izrada strateških dokumenata
  • informativno-edukativne aktivnosti

Kroz ove aktivnosti planira se pružiti stručna pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata najmanje 30 javnopravnih tijela. Očekuje se najmanje 20 projektnih prijedloga uvrštenih u SEBRP kao rezultat pružanja stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata koji se planiraju sufinancirati iz fondova EU. U razdoblju provedbe bit će održano najmanje 30 informativnih događanja koja se odnose na mjere informiranja (održavanje radionica, treninga, predavanja i sl.), s najmanje 600 sudionika koji će biti informirani/osposobljeni za upravljanje procesima koji se tiču EU fondova.

Adresa 

Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije
P. Preradovića 4/1,
43000 Bjelovar

OIB: 76208735948

Kontakt

Email: info@jurabbz.hr
Tel. 043 225 999 
Fax 043 225 998

DIJELITE OVU STRANICU!

https://mobirise.com best web maker