JAVNI POZIVI

INA-in natječaj 7. Zeleni pojas

Ovogodišnji projekt Zeleni pojas počinje u srijedu 16. rujna 2020. na Svjetski dan zaštite ozonskog omotača, a kao poseban potprogram ovogodišnjeg natječaja ističemo aktivnosti na ublažavanju i prilagodbi klimatskim promjenama.

Natječaj se objavljuje, a pozvane su organizacije civilnog društva, obrazovne ustanove, dobrovoljna vatrogasna društva te parkovi prirode da prijave svoje projekte iz područja zaštite okoliša, prirode i klime.

Ove godine obilježavamo 7. rođendan natječaja

S ponosom se prisjećamo svih 101 projekta koje smo sufinancirali s ukupnim iznosom više od 2.065.588,31 kn

2065588

KUNA

8137

SADNICA DRVEĆA, CVIJEĆA I RASLINJA

101

PROJEKT

65424

m2 ZAZELENJENOG PROSTORA

Kroz proteklih 6 godina, u suradnji s našim partnerima, posadili smo 8.137 sadnica drveća, cvijeća i raslinja te smo zazelenili prostor od 65.424 m2. Uredili smo zelene staze, obnovili odmorišta i dječja igrališta. Čistili smo livade, šume, podmorje, priobalje, jezera i rijeke. Obnavljali smo prihvatilišta za životinje, otvarali učionice u prirodi, podržali rad učeničkih zadruga i edukacije o ekologiji.

7. ZELENI POJAS

Uvjeti natječaja 7. Zeleni pojas

Inin program Zeleni pojas natječaj je za sufinanciranje ekoloških projekata. Sve uvjete natječaja Zeleni pojas 2020. potražite na sljedećem linku:

Korisnici sredstava

Pravo na prijavu imaju organizacije civilnog društva, javne obrazovne ustanove, parkovi prirode i dobrovoljna vatrogasna društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Područja aktivnosti projekata

Klimatske promjene – Projekti iz područja ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama kao posebni potprogram ovogodišnjeg natječaja. Stvaranje ili sanacija zelenih površina sadnjom nove vegetacije I obnova postojeće. Čišćenje javnih površina, jezera, rijeka, mora uključujući i revitalizaciju morske obale. Briga o školskim vrtovima, voćnjacima i eko područjima i uređenje navedenih (stalci za bicikle, klupe, stolovi, skloništa, mostovi, info ploče, spremnici za odvojeni otpad). Neformalne obrazovne aktivnosti o zaštiti okoliša i prirode namijenjene lokalnim zajednicama. Izložbe o zaštiti okoliša. Druge aktivnosti iz područja zaštite okoliša i prirode.

Uvjeti za priznanje podrške

Maksimalni mogući iznos sufinanciranja po projektu iznosi 30.000 kuna. Kandidati koji se prijavljuju za program moraju, financijski ili materijalno, pridonijeti 20% od ukupnog proračuna namijenjenog za projekt. INA je u mogućnosti sufinancirati odabrane projekte tek po potpisu sponzorskog ugovora s odabranim organizacijama – potpisivanje ugovora planira se između 16.11. – 16.12.2020. godine. Svi odabrani projekti moraju biti završeni do 31.10.2021.

Postupak prijave i potrebna dokumentacija

Projekti za dodjeljivanje sredstava po ovom Natječaju prijavljuju se isključivo ispunjavanjem online obrasca od 16.09.2020. – 16.10.2020 do 23:59 sati, koji se nalazi OVDJE .

Selekcija projekata

Za procjenu zahtjeva formirat će se stručno Povjerenstvo za provođenje Natječaja u koje će biti imenovane stručne osobe iz područja zaštite okoliša, prirode i održivog razvoja, predstavnika akademske zajednice te predstavnika Ininog Održivog razvoja i zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša (dalje u tekstu: Povjerenstvo). U rad Povjerenstva mogu se pridružiti i Inini partneri (sponzorirane i donirane institucije, odnosno pojedinci).

Odluku o odabiru projekata kojima će se dodijeliti sredstva donosi Povjerenstvo na temelju kriterija definiranih ovim Natječajem. Uz projekte odabrane odlukom Povjerenstva, jedan od projekata bit će odabran temeljem glasova Facebook fanova službene INA Facebook stranice na način da će INA na svojoj službenoj Facebook stranici objaviti projekte koji su prošli procjenu i dobili pozitivne recenzije Povjerenstva u smislu da u dovoljnoj mjeri udovoljavaju kriterijima definiranim ovim Natječajem.

Ukupni fond od 200.000,00 kn dodijelit će se odabranim projektima na način da pojedinačni iznosi koje dodjeljuje INA tvore maksimalno do 80% sredstava ukupno potrebnih za ostvarenje projekta a pritom maksimalni iznos može biti do 30.000 kn.

Odluku o dodjeli sredstava donijet će Povjerenstvo u roku do 30 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda (do 16.11.2020.) o čemu će podnositelji ponuda biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana donošenja odluke (do 16.12.2020.). Organizacije čiji projekti nisu izabrani bit će obaviješteni pisanim putem (e-mail poruka na kontakt adresu iz online obrasca).


Adresa 

Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije
P. Preradovića 4/1,
43000 Bjelovar

OIB: 76208735948

Kontakt

Email: info@jurabbz.hr
Tel. 043 225 999 
Fax 043 225 998

DIJELITE OVU STRANICU!

Develop a free site - Get more