DOKUMENTI
Nabava

Plan nabave za 2020.

PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU

KLASA: 406-01/19-01/01
URBROJ: 2103-78-19-01

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

PRAVILNIK O POSTUPANJU U PREDMETIMA JEDNOSTAVNE NABAVE

KLASA: 406-01/19-01/01
URBROI: 2103-75-19-01
Bjelovar, 07. veljače 2019.

Plan nabave 2019

PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU

KLASA: 406-01/18-01/01
URBROJ: 2103-78-18-01 

Adresa 

Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije
P. Preradovića 4/1,
43000 Bjelovar

OIB: 76208735948

Kontakt

Email: info@jurabbz.hr
Tel. 043 225 999 
Fax 043 225 998

DIJELITE OVU STRANICU!

Page was designed with Mobirise